Samen naar een duurzame toekomst

Coen Hagedoorn Bouw draagt bij aan het halen van de doelstelling om in 2050 een energie neutrale woningvoorraad te hebben. Onze focus ligt op het samen verduurzamen van de bestaande woningen en op het creëren van comfortabele en duurzame leefomgevingen voor de bewoners. Voor woningcorporaties zijn wij hierin de beste partner, vanaf het eerste initiatief tot aan het duurzaam en resultaatgericht onderhouden van een woning of gebouw. We werken aan goede, gezonde en betaalbare huisvesting en werken samen met onze opdrachtgevers op basis van openheid en wederzijds vertrouwen.

Innovatie

Om tot verbeterprocessen en duurzame en levensloopbestendige woningen te komen is er binnen ketensamenwerking en co-making ruimte voor innovatie. Voor onderzoek, ontwikkeling en evaluatie. We geloven in gezamenlijk investeren van zowel tijd, kennis en middelen om tot nieuwe en innovatieve ideeën te komen om onze leefomgeving te verduurzamen.

Renovatie en nieuwbouw integraal aangepakt

Project: De Horsten | Opdrachtgever: de Alliantie | Locatie: Amersfoort | Bouwtijd : 10 weken per blok (3 blokken van 66 woningen) | Oplevering: 2018 Snelle aanpak, minimale hinder Woningcorporatie de ...

Lees meer