180 woningen renoveren in 8 weken? Coen Hagedoorn doet het.

Project: Campus Uilenstede | Opdrachtgever: DUWO | Locatie: Amsterdam | Bouwtijd : 8 weken | Oplevering: 2019

Een studentenflat in 8 weken weer als nieuw

Een complete vleugel van een zestig jaar oude studententoren in acht weken tijd volledig vernieuwen, hoe doe je dat? Die vraag legde studentenhuisvesting specialist DUWO ons voor. De eerste 180 woningen waren onderdeel van een tweejarenplan waar in totaal 368 woningen verdeeld over twee flats verbeterd worden.

Ons antwoord? Vroegtijdig elk detail in kaart brengen, risico’s beheersen, proefwoningen maken en de inzet van innovatieve technieken. Klinkt simpel maar dat is het niet.

Hoog tempo, harde deadline.

De acht weken eis kwam voort uit de periode tussen einde en start van het studiejaar. Zodra de laatste studenten de woning uit gingen zat er slecht acht tussen de komst van de nieuwe studenten. De uitdaging lag voornamelijk in het hoge tempo van de uitvoering ten opzichte van het vele werk.

In de acht weken tijd hebben wij alle badkamers in de woningen inclusief installaties en standleidingen vervangen. Ook de bestaande vloer- en wandafwerking van de woningen en de algemene ruimten werden aangepakt. Daarnaast zijn alle woningen ook nog eens gemeubileerd opgeleverd. Om dit allemaal binnen de gestelde termijn af te ronden startten wij 7 woningen per dag op met een doorlooptijd van 12 werkdagen.

Vast bouwpartners vroegtijdig en intensief betrokken

Om zeker te zijn dat wij de werkzaamheden afgerond konden worden binnen de gestelde tijd benaderden wij al in de selectiefase onze vaste partners. De repeterende werkzaamheden en de indeling van de flat leenden zich prima voor prefabricage. Gezamenlijk met onze installatiepartner hebben we innovatieve, prefab houten badkamerelementen ontwikkeld waarin de installaties waren voor gemonteerd. Deze badkamerelementen werden op karren aangevoerd en met liften naar de juiste verdieping gebracht. Deze aanpak bleek een schot in de roos en droeg voor een groot deel bij aan het succesvol halen van de deadline.

Logistiek uitdagingen vroegen om LEAN planmethodiek

De grote hoogte en matige bereikbaarheid van de flat vormde al een logistieke opgave van zichzelf. Een aanvullende uitdaging bleek het niet kunnen gebruiken van de interne liften. Onze ervaring met binnenstedelijke bouw en het gebruik van de LEAN planningsmethodiek* kwamen we al snel tot werkbare oplossingen. Door bijvoorbeeld een aantal proefwoningen te maken toetsten we de theorie in de praktijk en waren we in staat optimalisaties door te voeren voordat de daadwerkelijke uitvoering van start ging.

Gezamenlijk met onze partners en DUWO stelden we een LEAN-planning op voor het bouw- en logistieke proces van een volledige verdieping. Deze aanpak leidde ertoe dat de uitvoering zelfs voor kwam te lopen op de planning en er zo nergens vertraging in de logistieke operatie kwam.

*LEAN is een werkmethodiek die processen duurzaam verbeterd met als doel de reductie van kosten, verkorten van doorlooptijd en een hogere klanttevredenheid. 

Studenten stapten zonder hinder hun nieuwe kamers in

De intensieve maar plezierige aanpak samen met de opdrachtgever en bouwpartners is een groot succes gebleken. Het tempo zat er goed in, de kwaliteit was hoog en de studenten konden zonder overlast hun nieuwe huis in.

Wil je meewerken aan dit soort projecten?