Beter wonen, beter leven

Project: Poelenburg | Opdrachtgever: Rochdale | Locatie: Zaandam | Bouwtijd : 22 maanden | Oplevering: 2019

Design & Build in ketensamenwerking

Als ketenpartner van wooncorporatie Rochdale verduurzaamde en verbeterde wij 336 woningen in Zaandam. De verschillende toren- en portiekflats uit de jaren ’50 en ’60 in de wijk Poelenburg waren opgedeeld in 4 deelprojecten. Binnen de Design & Build samenwerking was Coen Hagedoorn Bouw verantwoordelijk voor zowel ontwerp als uitvoering. Wij werden voor dit project geselecteerd op basis van de meerwaarde die wij boden binnen het vastgestelde plafondbudget.

In samenwerking met het team van Rochdale en het kwaliteitsteam van de gemeente, is het plan doorontwikkeld zodat het aansloot op de gewenste beeldkwaliteit. Regelmatig planoverleg met het gehele team zorgde voor een sterk teamgevoel en de tijd om de belangrijkste risico’s op te vangen. Zo werkten we gezamenlijk aan flora- en fauna ontheffing, betere vluchtsituaties bij brand en lastige asbesttoepassingen. Het uiteindelijke ontwerp hebben we uitgewerkt in een digitaal Bouw Informatie Model (BIM).

Om energie te besparing in de woningen isoleerden we de gebouwschil geïsoleerd en plaatsten we een individueel verwarmingssysteem  en CO2-gestuurd ventilatiesysteem.

Persoonlijke benadering bewoners

Om alle bewoners betrokken te krijgen bij de werkzaamheden hebben we ze individueel benadert. We begonnen met een koffiemoment in het trappenhuis waar met bewoners inventariseerden tegen welke problemen zij aanliepen. Dit namen we vervolgens mee in de planvorming. Deze aanpak zorgde er voor dat bewoners begrip kregen voor de werkzaamheden die niet op hun wensenlijstje stonden maar wel noodzakelijk waren om de veiligheid binnen het gebouw te borgen. Per complex hebben we met 89% de minimale drempel van 70% bewonersdraagvlak ruim behaald.

Renovatie hand in hand met wijkverbetering

De wijk poelenburg kent een dynamische en vaak problematische geschiedenis. Met verbeteren van zowel technische als sociale omstandigheden zijn kansen ontstaan voor een betere leefomgeving. Een gezonde en betaalbare woning draagt vaak bij aan een beter leven. Wij zijn er trots op dat we met opdrachtgever Rochdale hier een bijdrage aan konden leveren.  

Wil je meewerken aan dit soort projecten?