Iconische flat klaar voor de toekomst

Project: L-flat | Opdrachtgever: Woongoed Zeist | Locatie: Zeist | Bouwtijd : 30 maanden | Oplevering: 2023

Iconische ‘landmark’ technisch én sociaal verduurzaamd

De L-flat: Deze beroemde en later beruchte galerijflat uit de jaren ‘60 was jarenlang de modernste en grootste flat van Europa. Eigenaar Woongoed Zeist besloot dat het, na een laatste opknapbeurt in 2012, tijd was voor een grootschalige renovatie in bewoonde staat. De werkzaamheden omvatten onder meer het vernieuwen van standleidingen, badkamers, keukens, toiletten, voordeuren en klepramen. Daarnaast krijgt elke woning een CO2-gestuurd MV-systeem en een videofooninstallatie. Alles tezamen wordt gecompleteerd met energetische verbeteringen aan het gebouw zoals 1080 PV-panelen, 4000 Fineo-glas klepramen en verwijdering van de gasaansluiting uit de woningen.

Doordachte bewonerscommunicatie ondersteund door innovatieve techniek

Na een uitgebreid tendertraject selecteerde Woongoed Zeist Coen Hagedoorn Bouw en architectenbureau AG NOVA voor de uitvoering van dit mega project. Wat de doorslag gaf voor deze keuze? Ons doordachte plan waarmee we de bewonersparticipatie, de sociale situatie en de logistieke strategie binnen de L-flat goed op de kaart hebben gezet.

De enorme L-flat heeft achter de 728 voordeuren een dynamische mix van bewoners. Ze zijn van diverse leeftijden en vele nationaliteiten en niet zelden hebben ze te maken met armoede, psychische last, eenzaamheid of taalproblemen. De geweldige uitdaging voor het team, aangestuurd door drie uitvoerders en twee woonconsulenten, lag hem vooral in het betrekken van de ruim 3000 bewoners bij het project.

Door een slimme out-of-the-box benadering is het gelukt om vroegtijdig en laagdrempelig het eerste bewonersbezoek te realiseren. Dit is in dergelijke projecten vaak een uitdaging en je kunt dit maar één keer goed doen. Samen met de ketenpartners vonden we een technische ingreep, namelijk het vervangen van de standleidingen, die we voorafgaand aan de werkzaamheden konden uitvoeren. Een knap staaltje samenwerking waarbij bewonerscommunicatie ondersteund werd door technische vindingrijkheid.

Optimalisaties en kostenbesparingen leiden tot een succesvol project

Het enorme project omvatte veel uitdagingen en wij hebben vanaf het eerste contact met Woongoed Zeist aangestuurd op efficiëntie en beheersbare kosten. Wij realiseerden forse kostenbesparingen en optimalisaties waardoor de opdrachtgever kans zag om de opdracht uit breiden. Zo hebben we de trappenhuizen, de entrees en de bergingen gerenoveerd en zagen we een kans om de ongebruikte containeropslag naast elke entree te transformeren naar een commerciële verhuurbare ruimte. De renovatie is zo veel completer is geworden dan Woongoed Zeist in eerste instantie had verwacht.

De L-flat is nu een duurzamere, comfortabele en veilige plek om te wonen. En dat hebben we gevierd met een fantastisch opleverfeest in de wijk! Een eindresultaat waar zowel de bewoners, de opdrachtgever als Coen Hagedoorn Bouw met plezier op terug kijken.

Wil je meewerken aan dit soort projecten?