Renovatie en nieuwbouw integraal aangepakt

Project: De Horsten | Opdrachtgever: de Alliantie | Locatie: Amersfoort | Bouwtijd : 10 weken per blok (3 blokken van 66 woningen) | Oplevering: 2018 Snelle aanpak, minimale hinder Woningcorporatie de Alliantie selecteerde Coen Hagedoorn Bouw als bouwteampartner om flat  ‘de Havikshorst’ in Amersfoort te renoveren. De renovatiewerkzaamheden vonden plaats in bewoonde staat en omvatte ook een nieuwbouw gedeelte tegen het bestaande gebouwdeel aan. Na slechts tien weken waren de eerste 62 woningen klaar. Hierbij duurden de binnen werkzaamheden maximaal tien werkdagen, wel zo prettig voor de bewoners! De nieuwbouw voegde nog eens 4 woningen per blok toe aan het project. Zo creëerden we meer woningen binnen hetzelfde complex; een goed voorbeeld van verdichting in stedelijk gebied. De goede kwaliteit, de efficiënte aanpak en de tevreden bewoners zorgden ervoor dat wij na flatgebouw de Havikshorst ook de opdracht kregen voor de renovatie van de Arendshorst en Valkenhorst. Bewoners nauw betrokken Het traject voor het behalen van de minimaal 70% bewonersdraagvlak voor de renovatie hebben wij opgepakt in samenwerking met de Alliantie. Wij maakten samen de brochure en organiseerden de informatieavonden. Deze vonden plaats in de modelwoning en de bewoners zijn hier per galerij voor uitgenodigd. Door de avonden kleinschalig op te zetten, gaven we meer persoonlijke aandacht aan de bewoners waardoor wij onzekerheden en bezwaren grotendeels weg konden nemen. De bewoners waren door deze aanpak in een vroeg stadium al goed geïnformeerd over wat ze konden verwachten van de renovatie. Onze aanpak werd positief ontvangen door de bewoners met een akkoord percentage van 94% als gevolg. Technische en sociale opname via digitaal platform In een warme opname leggen we per woning alle technische bijzonderheden en de sociale situatie vast in een digitale omgeving. Een bewoonster verteld hierover: “De uitvoerder liep door mijn huis met een vragenlijst op een tablet terwijl ik een prettig gesprek met de woonconsulente had. Ik kon al mijn vragen stellen en ze legde mijn persoonlijke keuzes vast. Dit gaf mij een gevoel van betrokkenheid, heel fijn.” Wij verzamelden de resultaten van alle woningen zodat wij en de opdrachtgever hier een volledig overzicht van hadden. De bewoner ontving de gekozen opties en de besproken aandachtspunten per e-mail of post. De kwaliteitsborging van het project deden we op dezelfde manier. Door digitalisering van de processen vergrootten we het inzicht in het project, bespaarden we tijd en informeerden we alle belanghebbenden eenduidig. Samen met de bewoners en onze opdrachtgever de Alliantie kijken we terug op een succesvolle renovatie.

Wil je meewerken aan dit soort projecten?