Traditioneel renoveren maakt plaats voor innovatief verduurzamen: Hoe pakken we dat aan?

Project: Dobbebuurt | Opdrachtgever: Rochdale | Locatie: Amsterdam | Bouwtijd : 30 maanden | Oplevering: 2022

Nieuw, duurzaam elan voor de Dobbebuurt

Begin 2020 startte woningcorporatie Rochdale met de renovatie en verbetering van de woningen in de Dobbebuurt in het Van Eesteren Buitenmuseum in Amsterdam Nieuw-West. Coen Hagedoorn Bouw kreeg na een succesvolle tenderfase de opdracht voor de renovatie van de 189 woningen van de Holtblokken, verdeeld over 3 blokken en 24 portieken. Van 48 woningen wordt de bovengelegen zolder middels een optopping bij de woning betrokken, waarmee vier- tot zevenkamerwoningen ontstaan.

Tijd voor grondige update

De woningen van de Dobbebuurt dateren uit de jaren ’50 en waren dringend aan renovatie toe. Coen Hagedoorn Bouw werkte in de tenderfase al een innovatief plan van aanpak uit om de woningen efficiënt te verduurzamen en te verbeteren. In plaats van de appartementen per blok uit te huizen, leeg te halen, te strippen en te verbouwen, stelden we voor om portiek per portiek te werken.

Zo moeten niet alle bewoners van een blok tegelijk naar de wisselwoningen en kunnen de eerste appartementen al na ongeveer 5 maanden opgeleverd worden, in tegenstelling tot 12 maanden bij een traditionele renovatie per woonblok. Bovendien kan men tijdens het bouwproces ook bijsturen. Alles wat bij de eerste portiek beter kon, wordt bij de verbouwing van de derde portiek geïmplementeerd. Met de bouwpartners werd afgesproken maximaal twee portieken tegelijk aan te pakken zodat we te alle tijde de werkcapaciteit konden borgen.

Samen slimme plannen ontwikkelingen; leuker wordt het niet!

Projectleider Maarten Slob is nog steeds super enthousiast als we hem vragen naar dit project:

“Rochdale had aangegeven dat ze de 48 bovengelegen zolders bij de woningen wilde voegen om zo grotere woningen te creëren. De eerste schetsen hebben we aangepast, zodat de bestaande constructie in stand gehouden wordt. In plaats van het vloeroppervlak te vergroten, worden de bestaande bouwmuren verhoogd en kan de beschikbare oppervlakte beter benut worden”.

Maarten legt ook uit hoe we een innovatieve oplossing bedachten om stagnatie in de voortgang te voorkomen:

 “We hebben alles tot in de kleinste details uitgewerkt met de partners in het bouwteam. Zo wordt de bestaande kap verwijderd, waardoor in een traditionele uitvoering kans op water- en andere schade ontstaat. Om dat te voorkomen, hebben we een ingenieus systeem met een tijdelijke kap op rails ontwikkeld. Deze ‘werktent’ rijdt van portiek naar portiek en houdt de gehele zolder droog tijdens de uitvoering. De prefab Hout Skelet Bouw (HSB) zoldervloer, wanden en dakelementen plaatsten we zo in slechts twee dagen! Dat kwam niet alleen de planning ten goede, door het droog houden van de bouw schoot de opleverkwaliteit ook omhoog.”

Toekomstbestendige maatregelen

Dit eisen voor dit renovatieproject benaderde die van nieuwbouw. Hoogwaardige isolatie en luchtdichting van de gebouwschil was dus een prioriteit. Door de kunststof kozijnen kant-en-klaar met stelkozijn en triple glas op de bouwplaats te leveren maakten we de woningen snel waterdicht. Wij hebben de gevels van de blokken aan de buitenzijde voorzien van ISPO isolatie met steenstrips. Zo behouden de gebouwen hun karakteristieke uitstraling.

We losten forse koudebruggen op door de bestaande balkons af te zagen en nieuwe, thermisch onderbroken balkons op te hangen. De staalconstructie werd bevestigd op de huidige gevel en ingepakt met buitengevelisolatie. Verder plaatsten we PV-panelen op het dak om het gebouw deels haar eigen energie op te laten wekken. Geheel in lijn de duurzame ambities van Rochdale voerden we de woningen gasloos uit en sloten we ze aan op de stadsverwarming. Een mv-box met CO2 sturing zorgt tenslotte voor optimale ventilatie van de woningen.

BIM, prefab en een innovatief doorwerkdak: ingrediënten voor een strakke planning

In de woningen vervingen we vrijwel het gehele binnen pakket. Voor de keuken, toilet, badkamer en meterkast maakten we gebruik van geprefabriceerde HSB-elementen waarin de installaties (zoals leidingwerk, afvoeren, inbouwreservoir) zijn geïntegreerd. Om deze elementen naadloos in de oude, bestaande ruimtes te plaatsen werkten we met het 3D Bouw Informatie Model (BIM). Maarten Slob licht toe hoe dit tot stand kwam:

“Net als wij wilde Rochdale ook graag met BIM werken. Bij nieuwbouw is dat bijna een no-brainer, maar bij renovatie ligt dat anders, want je krijgt te maken met een bestaand casco. Onze specialisten zijn met enkele praktische toepassingen van BIM gekomen. Zo werden prefab elementen, zoals de kappen en balkons, maar ook de installatiewanden voor de meterkast, in de keukens en in de toiletten in BIM uitgewerkt. De combinatie van BIM, prefab elementen en het slimme doorwerkdak maakte uiteindelijk dat we de planning fors in elkaar konden schuiven in verhouding tot een traditionele uitvoering. Daar werd iedereen wel blij van”

Wil je meewerken aan dit soort projecten?