Sponsorbeleid

Ons sponsorbeleid richt zich op projecten en evenementen met een maatschappelijke betekenis op het gebied van onderwijs of milieu. Om in aanmerking te komen voor een bijdrage moet een sponsorproject voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • Het project is uniek en maatschappelijk uitlegbaar
  • Sponsoracties moeten in lijn zijn met de normen en waarden van Coen Hagedoorn Bouwgroep
  • Het project levert een bijdrage aan de toekomst van de jeugd en/of levert een bijdrage aan de verbetering van ons milieu
  • De geboden tegenprestatie moet in verhouding zijn met de gevraagde prestatie (wij stellen originele en creatieve tegenprestaties op prijs, alleen logo- of naamsvermelding is voor ons minder interessant)
  • De organisatie gaat professioneel te werk
  • De organisatie staat niet financieel, politiek of religieus ter discussie
  • De activiteit betreft geen sponsoring van een feest of reis
  • De sponsoring is niet ten bate van individuele personen

Wanneer u denkt dat uw project voldoet aan deze criteria kunt u uw sponsorverzoek via communicatie@coenhagedoorn.nl indienen.