Dagelijks- & mutatieonderhoud

Dagelijks- en mutatieonderhoud is het fundament voor een schoon, heel en veilig thuis. Dit niet-planmatige onderhoud voeren we voor bewoners van woningcorporaties uit en in kleinere mate voor institutionele beleggers. Flexibel, proactief en efficiency is hierin de basis voor onze lange termijn samenwerkingen.
Dagelijks- & Mutatieonderhoud

Renovatie & Transformatie

Renovatie en transformatie zorgt voor het behoud en aanvullen van bestaande (woon)gebouwen. We behouden waardevolle architectuur en zorgen dat de woning weer voldoet aan de hedendaagse regels en eisen. Voor woningbouwcorporaties en vastgoed ontwikkelaars voeren wij renovaties en transformaties uit.
Renovatie & Transformatie

Groot onderhoud & Verduurzamen

Samen met woningbouwcorporaties voeren we grootschalige onderhoud en verduurzamingsprojecten uit in bewoonde staat. Onze focus ligt hierbij op het verbeteren van woningen en complete wijken. Wij streven samen naar een duurzame toekomst met aandacht voor materiaalgebruik en energie-efficiëntie.
Groot onderhoud & Verduurzamen

Planmatig onderhoud

Onderhoud dat periodiek terugkeert en is in te plannen. Samen met onze gespecialiseerde vakmensen voeren wij deze werkzaamheden uit voor woningcorporaties. Deze werkzaamheden worden steeds vaker gecombineerd met verduurzamingswerkzaamheden. We richten ons hierbij voornamelijk op schilderwerk en brandveiligheid.
Planmatig onderhoud

Ketensamenwerking | co-making

Ketensamenwerking en co-making zorgen voor snellere projecten, betere kwaliteit en gemotiveerde teams. Ons doel: bijdragen aan een energieneutrale woningvoorraad in 2050. We focussen op duurzame leefomgevingen, van initiatief tot onderhoud. Innovatie staat centraal, met ruimte voor onderzoek en ontwikkeling binnen de ketensamenwerking of co-making. Gezamenlijk investeren we in tijd, kennis en middelen voor duurzame oplossingen en een betere leefomgeving.
Ketensamenwerking | Co-making

Nieuwbouw

Door middel van de uitvoering van sloop-nieuwbouwprojecten creëren wij veilige en hoogwaardige woonomgevingen. We hebben ervaring met het bouwen op complexe binnenstedelijke locaties. Kwaliteit en veiligheid staan centraal in onze projecten. Hiermee dragen wij bij aan goede en veilige plekken om te wonen.
Nieuwbouw